ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.1.0.0
Začiatok
Bod na trase
Cieľ
- Trasa
- Alternatívna trasa
- Mýtom spoplatnené cesty
Miesto Obsluhy Klientov
pre vozidlá s celkovou CPH nad 3,5t
Miesto Obsluhy Klientov
pre vozidlá s celkovou CPH nad 3,5t
a CPH minimálne 3,5 t
Všetky hraničné prechody používajú nasledujúce schéma názvoslovia
poľský názov / / zahraničný názov
POL potom poľský názov ulice a poľský názov hranice/ / zahraničný kód zeme potom cudzí názov ulice a názov hranice.
CPH:
Celková prípustná hmotnosť vozidla
Spojená celková prípustná hmotnosť vozidla:
Ak sa vozidlo nachádza bez prívesu, to je celková prípustná hmotnosť vozidla. Ak vozidlo má príves, to je Spojená celková prípustná hmotnosť vozidla, ktorá je spojením CPH vozidla a prívesu.
Táto verzia nástroja momentálne počíta s približnými hodnotami pre vzdialenosť. Odchýlka je približne + / - 10 %. Vypočítaný poplatok sa môže mierne líšiť od presnej sumy. Aktualizácia, ktorá vypočítava presné hodnoty bude dodaná čoskoro.
Mesto:Poštové smerovacie číslo:
Názov ulice a číslo domu:
Adresy-kandidáti:
Body trasy:
Trieda emisií
max prípustná hmotnosť (vr. prívesu - ak je prítomný)
Výjazd:
Dátum: Aktuálny čas:
Vypočítať bez zvonil alternatíva
Podrobné smerovanie
Zobraziť predajné miesto
Táto verzia nástroja momentálne počíta s približnými hodnotami pre vzdialenosť. Odchýlka je približne + / - 10 %. Vypočítaný poplatok sa môže mierne líšiť od presnej sumy. Aktualizácia, ktorá vypočítava presné hodnoty bude dodaná čoskoro.


Body trasy

Nastavenie

NoImage
Začiatok Bod na trase Cieľ - Trasa - Alternatívna trasa - Mýtom spoplatnené cesty
Miesto Obsluhy Klientov
pre vozidlá s celkovou CPH nad 3,5t
Miesto Obsluhy Klientov
pre vozidlá s celkovou CPH nad 3,5t
a CPH minimálne 3,5 t