ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.1.0.0
Miesto Obsluhy Klientov
pre vozidlá s celkovou CPH nad 3,5t
Miesto Obsluhy Klientov
pre vozidlá s celkovou CPH nad 3,5t
a CPH minimálne 3,5 t
Všetky hraničné prechody používajú nasledujúce schéma názvoslovia
poľský názov / / zahraničný názov
POL potom poľský názov ulice a poľský názov hranice/ / zahraničný kód zeme potom cudzí názov ulice a názov hranice.
Mesto:Poštové smerovacie číslo:
Názov ulice a číslo domu:
Kandidátska adresa (-y):
Vzdialenosť (km):
Partner:
Cesta:
Zobraziť len otvorené predajné miestaZobraziť iba predajných miest pre ľahké vozidlá


Adresa

Nastavenie

NoImage
Miesto Obsluhy Klientov
pre vozidlá s celkovou CPH nad 3,5t
Miesto Obsluhy Klientov
pre vozidlá s celkovou CPH nad 3,5t
a CPH minimálne 3,5 t